Vil ikke sette grense på 10 minutter gangavstand til skolen: – For rigid

Rådmannens forslag om å kreve at nye boliger i lokalsentrene utenfor sentrum må ligge innenfor 10 minutters gangavstand fra skolen, vekker liten begeistring hos byens listetopper.