- Jeg ser ikke bort fra at noen fra Østfold kan bekle posisjoner som rådgiver, statssekretær eller statsråd, sier Høyres Ingjerd Schou.

- Jeg vil ikke navngi noen konkrete personer, men vi har alle speidet i landskapet, tilføyer hun hemmelighetsfullt.

Les også: Høyre festet - mens de røde dro hjem.

Schou går nå inn i sin tredje periode som stortingsrepresentant fra Østfold. Etter Høyres kjempevalg i fylket med rundt 25 prosent av stemmene får hun nå følge av Bengt Morten Wenstøb og Eirik Milde på Stortinget.

FBTV: – Vi har gjort et godt valg:

 


Ingjerd Schou har vært nevnt som en mulig kandidat til vervet som Stortingspresident.

- Det er veldig hyggelig å bli nevnt, men det overlater jeg til fru Solberg å bestemme, sier hun om Norges nye statsminister.

Schou synes valget har gått over all forventning for Høyre i Østfold.

Les flere valgsaker her.

- Vi har ikke gjort det så bra siden 1981, smiler hun bredt.

- Nå blir det en annen hverdag på Stortinget. Nå er det vi som er i førersetet.

FBTV: - Østfold-benken mangler trøkk og evnen til å gå på: