– Vi hadde en sak på en liten hval for et par år siden. Her er det litt praktiske problemer. Alt kan løses, men det kan koste veldig mye, sier avdelingssjef for miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune, Steinar Haugsten.
Kommunens involverte instanser skal bruke onsdagen til å finne den beste løsningen for den døde hvalen. Fett og Lim er et av alternativene.
– Hvis Fett og Lim skal ha den, skal de ha den ferdig partert, sier Haugsten.
Men mer spektakulære løsninger blir også diskutert.
– Et alternativ er å få Forsvaret til å sprenge den eller skyte på den med grovkalibret våpen slik at den synker.
– En tredje mulighet er å få gravd den ned på Frevar. Da må vi i tilfelle søke Fylkesmannen om dispensasjon, sier Haugsten.
Tidligere hvalfanger Thorleif Karlsen har størst tro på å sprenge hvalen på sjøen.
– Den hadde sunket av seg selv etter hvert hvis den ikke var blitt tauet inn, sier han.
For Steinar Haugsten er det viktigste å bli kvitt kadaveret.
– Hvis noen har bruk for den, kan de få den. Gladelig, sier han.