Nå skal Høgskolen i Østfold-studentene få studentombud

GLADE FOR AT DET BLIR OMBUD: De ferske ingeniørstudentene Susanne Sæther (23)  og Caroline Schaerr mener det er bra at utdanningsinstitusjonen de nettopp har begynt på får et eget studentombud.

GLADE FOR AT DET BLIR OMBUD: De ferske ingeniørstudentene Susanne Sæther (23) og Caroline Schaerr mener det er bra at utdanningsinstitusjonen de nettopp har begynt på får et eget studentombud. Foto:

I løpet av de nærmeste månedene får studentene ved Høgskolen i Østfold og studentene i Ås sitt eget studentombud. – Veldig bra, mener studentene.

DEL

– Det er sikkert mange som ikke tør å ta opp ting med skolen hvis det skulle være noe, så da er det veldig bra å ha noen å henvende seg til og som kan snakke for deg, sier Susanne Sæther (23) fra Lillestrøm og Caroline Schaerr (19) fra Moss, begge blodferske ingeniørstudenter.

Siden de startet på studiene ved Høgskolen i Østfold først nå i august, har de naturlig nok aldri vært borti en situasjon hvor de har hatt bruk for hjelp overfor skolen, men de er ikke i tvil om behovet for det Høgskolen i Østfold innfører i dette studieåret: et eget studentombud.

– En del av de andre institusjonene har jo allerede innført studentombud. Det ligger også føringer fra regjeringen, slik at vi vet at dette er noe som kommer. Vi så også det positive i det med tanke på studentene vår og ønsker å ligge i forkant. I tillegg har studenttillitsvalgte uttrykt ønske om det, sier HR-direktør Gaute Storås ved Høgskolen i Østfold.

Det nye studentombudet vil være ombud for de rundt 12.000 studentene i Østfold og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, og vil dele tiden sin mellom Fredrikstad, Halden og Ås – samt ved Veterinærinstituttet i Oslo inntil dette blir innlemmet i campusen på Ås.

Ambulerende ombud

– Det blir den eneste stillingen hos oss som får stilt bil til disposisjon! Det er flere grunner til at vi gjør det slik. Vi er nok usikre på om dette er en full stilling i Østfold. Etter å ha sett på hva andre institusjoner har, har vi kommet frem til at det er en god idé å dele et ombud med det antallet studenter vi har, sier Storås.

Det var i februar-mars i år at høyskolen begynte å planlegge innføringen av et ombud for studentene. Denne uken var det første intervjurunde for noen av de 23 kandidatene som har søkt. Målet er å få ombudet på plass så fort som mulig.

– Det blir nok sannsynligvis rundt årsskiftet hvis vedkommende har tre måneders oppsigelse. Vi har en ambisjon om å gjøre unna ansettelsesprosessen i september, sier Storås.

Vil lovfeste tilgangen

Onsdag denne uken meldte Kunnskapsdepartementet at regjeringen vil lovfeste at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. Departementet sender nå ut et lovforslag på høring.

– Jeg tror det er fornuftig. Det er et lavterskeltilbud for studentene våre som jeg håper vil gjøre at de føler seg tryggere og får en bedre studenttilværelse. Samtidig er det en ny rolle for oss, og vi må jobbe med å etablere rammene for stillingen, sier Storås.

– Hva kan et ombud bidra med som dere ikke har noen tjeneste for i dag?

– Jeg tenker at det først og fremst er den uavhengige rollen og at det er et lavterskeltilbud. Det kan være både små og store ting man kanskje ikke føler det er naturlig å henvende seg andre steder med, sier Storås.

Akkurat det mener også førsteårsstudentene Sæther og Schaerr er en stor fordel.

– At det ikke er en del av skolen, gjør jo at ting garantert ikke blir dysset ned, sier de to.

– Studentpolitisk arbeid førte frem

I dag finnes det, ifølge Kunnskapsdepartementet, ti utdanningsinstitusjoner med studentombud. Marianne Høva Rustberggard, studentombud ved Universitetet i Oslo, er en av dem. Hun er glad for signalene fra Regjeringen – og glad for å få en ny kollega i Østfold og Ås.

HÅPER DET BLIR LOVFESTET: Marianne Høva Rustberggard, studentombud ved Universitetet i Oslo, er glad for  at Regjeringen vil lovfeste studentenes rett til studentombud – og glad for at studentene i Østfold nå får sitt ombud.

HÅPER DET BLIR LOVFESTET: Marianne Høva Rustberggard, studentombud ved Universitetet i Oslo, er glad for at Regjeringen vil lovfeste studentenes rett til studentombud – og glad for at studentene i Østfold nå får sitt ombud. Foto:

– Dette er et godt eksempel på at studentpolitisk arbeid har ført frem. Norsk studentorganisasjon har jobbet standhaftig for dette over lengre tid. Jeg gleder meg til å få flere kolleger og at det blir en beskyttelse av ordningen i loven, sier Høva Rustberggard. Etter fem år som studentombud i Oslo, har hun vært borte i det aller meste av temaer og klarer ikke å peke på noen problemer som går igjen.

– Når mange mennesker er samlet et sted, kan det skje feil. Er man ny, kan det være vanskelig å finne frem til og kjenne de formelle prosessene. Min erfaring etter fem år som studentombud er kanskje at ombudet kommer aller best til nytte når det oppstår situasjoner som regler og rutiner ikke tar høyde for eller der studenter kvier seg for å melde fra om kritikkverdige forhold, sier Høva Rustberggard.

Hun har dette rådet til Østfolds – og Ås' – kommende studentombud.

– Bare strekk deg ut til oss og vær med i fellesskapet. Vi har både norsk, skandinavisk og europeisk nettverk og jeg håper personen som blir ansatt kan være der sammen med oss og at vi sammen kan utvikle oss faglig.

Artikkeltags