Ville stanse næringsplanene på Ørebekk: – Det er nå eller aldri

Henning Aall (MDG) mener kommunen bør revurdere de mangeårige planene om et nytt næringsområde på Ørebekk for å spare dyrka mark.