Fylkeskommunen protesterer kraftig mot planene for Hankøsundet

Østfold fylkeskommune er mildt sagt kritisk til flere av tiltakene som foreslås i kommunens plan for Hankøsundet, og fremmer hele tre innsigelser. De protesterer mot både parkeringshus og riving av Pay-villaen.