Vil gå videre med planene for Gressvik torg – men på visse betingelser ...

Fredrikstad kommune mener at de storslåtte planene for Gressvik torg er så positive at de anbefaler å gå videre med planene. Men de har noen ankepunkter når det gjelder høyder, uteareal og skolekapasitet.