– Omgivelsene våre på Bellevue..... Forferdelig! Hvem har gitt tillatelse til denne miljøvoldtekten? spør Astri Torjusen i et innlegg på Facebook. Hun bor på Bellevue i boligen nærmest det nye byggeprosjektet hvor fem nye boligblokker skal reises.

– Vi har fått nabovarsel om byggingen, men var ikke klar over hugsten så tett innpå, sier hun til FB.

Mange har engasjert seg i flere løpende diskusjoner på Facebook. Grusomt, skamfering og brutal voldtekt av Glommastien er ord som brukes.

Det er ifølge matrikkelen Rom Riverside AS som eier tomten, et selskap som ligger under Jernbaneverket.

– Ikke plass til trærne

Prosjektdirektør Eyvind Skaar sier han har forståelse for at folk reagerer, men at dette er en konsekvens av at byggeprosjektet kommer.

Det er rett og slett for trangt mellom de nye blokkene og elva til at det er plass til å la trærne stå, bekrefter han. Skaar viser til at arbeidet er den del av detaljreguleringen som ble godkjent i fjor.

– Jeg kan nesten ikke beklage det heller. Dette er egentlig en gammel regulering som vi har tatt med oss, ut fra filosofien om at vi skal utvikle områdene som ligger rundt stasjonene. Så det er en konsekvens av at boligene kommer, at trærne dessverre må vike, sier han.

Skaar har likevel forståelse for at folk reagerer.

– Det er gjerne slik at når ting først skjer, så kommer det som en overraskelse på folk. Og det må være lov til å reagere, sier han.

– Der Glommastien går i dag vil boligblokkene stå, med parkeringskjeller som vil ligge under hele prosjektet. Det vil bli ganske stor avstand mellom byggene, hvor det vil bli lekeplasser og gårdsrom. Det vil bli plantet nytt i henhold til utomhusplanen, understreker han.

Det er også et stort prosjekt å flytte stien nærmere vannet.

– Vi må spunte og fylle opp når Glommastien flyttes ut. Dette er det rekkefølgebestemmelser på i reguleringen sier han og legger til:

– Jeg tror og håper at vi utvikler dette til et fint prosjekt.

Utsikten viktig i markedsføringen

Byggeprosjektet har vært omtalt i FB flere ganger: Det skal i første omgang reises 116 leiligheter på eiendommen.

Trerekken har stått ned mot vannet, mens Glommastien går på innsiden av trærne.

Det blir det nå altså endring på. Planen er altså å flytte stien ned mot elva, mens det blir gress og grøntområder opp mot blokkene.

– Mange får utsikt til elva

I presentasjonen har utbyggerne også tatt med noen ord fra arkitekten:

– Den bærende ideen for prosjektet har vært å utforme byggene slik at mange av leilighetene får utsikt til, og kontakt med elva. Romslige balkonger og markterrasser utvider leilighetene og gir gode skjermede private uterom. Felles uterom med beplantning og belegning mellom byggene gir hyggelige møteplasser og attraktive oppholdsarealer for beboerne, heter det.

Og et annet sted står det:

– Kyststien vil bli din enkleste vei for å komme til byen. Vi oppgraderer og utbedrer slik at stien oppleves helhetlig ned til Cicignon og elvemetroen.

I det første byggetrinnet, som nå ligger ute for salg hos eiendomsmegler, er det 36 leiligheter.