Fagforeningskjempen og den tidligere LO-organiserte og hovedtillitsvalgte i Kværner har tidligere uttalt noe i retning av at Valla langt fra er laget av porselen, men han mener også at det bør være grenser for hvor unyansert mediebildet av henne skal få være.

En dreiet forståelse

– Jeg har stått frem og forsøkt å nyansere bildet som er skapt av henne – at hun nærmest er blitt fremstilt som en demon. Det har vært et svært ensidig mediekjør, der Yssen konsekvent har blitt fremstilt som en slags ubehjelpelig "pusekatt," sier han og sikter til bilder i VG der hun har stilt opp med en kosebamse og bilder i Dagbladet der hun har blitt avbildet med en katt i armene.
– Det er ålreit med flotte bilder, men når Valla samtidig blir fremstilt med lynende øyne, som maktmenneske og nærmest som en overgriper, da blir det hele veldig "regissert." Jeg driver selv med mediehåndtering, og dette er klassiske metoder for å fremtvinge en "dreiet" forståelse, sier Utgård.
Han synes dessuten at LO er blitt "dømt" på feil premisser. Rapporten har ikke tatt opp i seg at LO har en lang og tung kultur på både godt og vondt. Dette må man ha respekt for. Men mange mener Valla har gjort en rekke feil og har hatt en mobbende lederstil – og er det riktig, kan det uansett ikke forsvares, presiserer han.

– Lekket som en sil

– Jeg er også opptatt av Vallas rettssikkerhet. Dette er en prosess som ble igangsatt ved at hun nærmest ble suspendert før man vedtok full gransking og satte bort jobben til eksterne konsulenter. Utvalget har lekket som en sil, og det for det meste i Vallas disfavør, sier Utgård.
Han peker dessuten på at utvalget er satt sammen på en slik måte at man kan vurdere jusen i saken, men mener likevel at jusen bare er en liten del av det hele.
– Dette er snakk om maktposisjoner med politiske og kanskje personlige motsetninger. LO har tradisjonelt en sterk kultur for måten å behandle dette på, en kultur for å rydde opp internt etter hvert, minner han om.

Stilt til gjenvalg

– Jeg reagerer også når disse tre kvinnene i ledelsen – Rita Lekang, Bente Halvorsen og Ellen Stensrud – sier de har følt seg frosset ut og tilsidesatt av Valla. De har nemlig ikke tatt det opp, verken i plenum eller med Valla selv. Likevel har de latt seg gjenvelge i den samme ledelsen.
– Også mange andre sier de har sett det som har foregått i lang tid, men ingen har altså gjort noe. Rapporten påpeker dermed også at enkelte kan ha brutt varslingsplikten ved at ingen har grepet inn. Da har heller ikke Gerd-Liv Valla fått de korrektiver hun burde ha fått, sier han.
– Det å deretter gå til så drastiske skritt som å ta henne ut av ledelsen, rimer dårlig med praksisen i resten av arbeidslivet. Som regel får man en eller to skriftlige advarsler før man sies opp. Jeg stiller store spørsmål ved rettssikkerheten hennes, oppsummerer Utgård.