– Høyst sannsynlig dreier det seg om et pilegrimsmerke i bronse fra Santiago de Compostela i Nord-Spania. Det er bare gjort ett lignende funn tidligere i Norden, og det var i Danmark, forteller en meget opprømt Eivind Luten ved Pilegrimskontoret i Oslo.

Meget sjeldent funn

Religionshistorikeren med en brennende lidenskap for pilegrimstradisjonen holdt på å falle av stolen da han fikk se kamskjellet som Rønning Johansen hadde funnet med metalldetektor.
– Det vi vet er at det er funnet seks pilegrimsmerker av naturlig kamskjell i Norge, fire i Trondheim, ett i Tønsberg og ett i Hamar. Det bemerkelsesverdige med funnet i Fredrikstad er at skjellet er i bronse, sier Luten som tror at merket vil vekke oppsikt i pilegrimsmiljøet i Europa.

Trolig fra 1300-tallet

– Har merket stor kommersiell verdi?
– Nei, men kulturhistorisk er det uvurderlig.
Merket er trolig fra 1300-tallet, og etter all sannsynlighet har det tilhørt en rik person.
– På denne tiden var det bare formuende mennesker som hadde råd til å dra på pilegrimsreise nedover i Europa. Turen varte gjerne i ett år, og halvparten av dem som dro kom aldri hjem igjen, forteller Luten.

Mistet eller ofret?

Nå vil han låne pilegrimsmerket av Rønning Johansen for å vise det på en stor pilegrimsutstilling på Midgard Historiske Senter i Borre i Vestfold.
– Hvordan er pilegrimsmerket havnet i jorden ved Brohodet i Fredrikstad?
– Her kan man bare spekulere. Kan hende har eieren mistet det på vei til Sarpsborg, Oslo eller Trondheim. Fredrikstad var jo ennå ikke grunnlagt på denne tiden.
– En annen teori er at eieren har ofret det som takk for at han kom velberget hjem igjen fra turen ute i Europa. Vi vet at slike pilegrimsmerker hadde stor verdi. Enkelte lot seg sågar begrave med dem.

Pilegrimsruten intakt

I nærmere 400 år, fra 1100-tallet og frem til reformasjonen, var pilegrimstrafikken fra Norge til kontinentet ganske stor. Så var det stille i 500 år, men nå er de gamle pilegrimsrutene blitt svært populære igjen. Ringen er med andre ord sluttet.
– Nordmenn reiser i fleng på pilegrimsturer til Europa, og spesielt til Santiago de Compostela som var ett av Europas viktigste pilegrimsmål i middelalderen. Hit til apostelens Jakobs grav valfartet folk fra hele den kristne verden, sier Luten som selvsagt er lommekjent langs den nevnte pilegrimsleden.