419 personer i Fredrikstad er unge uføre – andelen er langt høyere enn på landsbasis

Av

Ferske tall viser at 419 personer mellom 18 og 29 år i Fredrikstad kommune er uføretrygdede. Andelen er klart større enn snittet.