Det sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Moss Avis fredag ettermiddag.

Både Limi og deler av organisasjonsutvalget i Frp har hatt grundige samtaler med både Ulf Leirstein og den unge mannen som på NRK torsdag fortalte at han som 14-årig Fpu-er i 2012 mottok mailer med porno fra Leirstein via Leirsteins mail på Stortinget.

– Jeg følte et veldig ubehag. Ulf var Gud i Østfold, og jeg fortalte ingen om disse mailene, sier varsleren til NRK.

 

Sent torsdag ettermiddag møtte Limi og representanter fra organisasjonsutvalget i partiet varsleren. Det de da fikk høre, sammenholdt med hva Ulf har sagt og forklart, gir nå grunnlag for hvordan denne saken skal behandles videre.

– Varsleren har det bra

– Hvordan har varsleren det?

– Han har det tilsynelatende bra. Dette gjelder jo hendelser tilbake i 2012, altså en del tilbake i tid. Organisasjonsutvalget tilbyr alltid oppfølging i slike sammenhenger, men det er ikke noe som så langt tyder på at det er aktuelt for personen som har framkommet med informasjon i denne saken å benytte seg av tilbudet om oppfølging.

– Vet dere hvor mange Fpu-ere som fikk mailer med porno fra Leirstein?

– Nei, svarer Limi.

– Vil dere ta kontakt med noen av de andre som skal ha fått slike mailer?

– Nei, etter som vi ikke vet hvem de er, er det ikke aktuelt, sier Limi og svarer på spørsmål fra Moss Avis at det fortsatt ikke har kommet flere varsler eller bekymringsmeldinger om Ulf Leirstein i kjølvannet av NRKs avsløring.

Tas vare på

– Kan du fortelle noe om hva Ulf har sagt til deg og dere om denne saken?

– Nei, det holder vi internt inntil videre. Men han var jo ute og beklaget onsdag.

– Hvordan tar Ulf denne situasjonen?

– Ulf er preget av det som har skjedd. Han synes dette er veldig vanskelig. Han har et voldsomt trykk fra medier og andre og er preget av det. Vi passer på at kollegaer og andre hele tiden følger opp Ulf, slik at vi ivaretar det menneskelige, som jo er viktig ved siden av denne vanskelige saken, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Moss Avis.

Ingenting er avgjort

– Organisasjonutvalget vil nå gå videre med den informasjonen de har fått. De skal gjøre sine undersøkelser og vurderinger og komme med en konklusjon og anbefaling, og så skal stortingsgruppen følge opp dette. Dette fordi Leirstein har tillitsverv i stortingsgruppen og ikke partiet sentralt, forklarer Limi.

–  Konsekvensene for Leirstein er ennå ikke klare, eksempelvis om han kan fortsette som justispolitisk talsmann for Frp på Stortinget?

– Nei, og jeg vil ikke forhåndsprosedere. Denne saken dukket opp på onsdag, og om vi klarer å konkludere på litt under en uke, skal vi være fornøyd. Samtidig er ingen tjent med at det skal ta veldig lang tid, så tidlig i neste uke bør denne saken være avgjort, sier Hans Andreas Limi.

Beklagelsen

Ulf Leirstein svarte Moss Avis via Stortingets spesialrådgiver André Melchior Larssen onsdag kveld, men har utover det så langt valgt å ikke kommentere saken – utover det han skrev på Facebook-siden sin på onsdag:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero.»