Fredrikstad havnet på fylkesbunnen - Hvaler ga langt mer

Mens Hvaler-innbyggerne i snitt ga 43,79 kroner hver til årets tv-aksjon, var Fredrikstad-folk langt gjerrigere.