Mikkel fra Greåker skal lede årets tv-aksjon

Mikkel Niva skal lede årets tv-aksjon, sammen med Robert Stoltenberg og Ingrid Gjessing Linhave.