Fredrikstad bygger flerbrukshall over dobbelt så dyrt som Sarpsborg

TO HALLER: Vidt forskjellige priser på flerbrukshaller i Sarpsborg og Fredrikstad. Bildet til venstre er en eksempel-skisse fra dokumentene om Trosvikhallen.

TO HALLER: Vidt forskjellige priser på flerbrukshaller i Sarpsborg og Fredrikstad. Bildet til venstre er en eksempel-skisse fra dokumentene om Trosvikhallen. Foto:

Fredrikstad kommune planlegger å bruke 112 mill. på Trosvikhallen. Til sammenligning fikk man i Sarpsborg opp den større Sandbakkenhallen for 67 mill.

DEL

– Det er absolutt et poeng at Sarpsborg klarte å bygge så mye rimeligere, sier Atle Ottesen (Ap), leder for kulturutvalget i Fredrikstad kommune.

Administrasjonens første prosjektforslag til flerbrukshall på Trosvik lød på 179 mill. Det var 68 mill. dyrere bystyrets bestilling og fikk politikerne til å steile.

«Bare 112 mill.»

Til tross for at kommunen nå er nede i «bare» 112 mill. til Trosvikhallen, er dette allikevel 45 millioner dyrere enn hva Sarpsborg betalte for Sandbakkenhallen.

– Vi leier ut Sandbakkenhallen til blant annet innebandy, håndball, og turn. Den er bygget i full størrelse og er godkjent som kamparena, sa Mariann Karstensen til Demokraten som først omtalte saken.

Hun arbeider med utleie av idrettshaller i Sarpsborg kommunen, og forteller at hallen er bygget med ekstra stor takhøyde for å egne seg til turn.

Sparsommelige sarpinger

– Når vi lyste ut prosjektet fikk vi inn sju-åtte tilbud. Løsningen vi valgte kostet 67 millioner for en hall på 3.250 kvadratmeter. Det var faktisk 20 millioner rimeligere enn det dyreste forslaget, uttalte enhetsleder i utbyggingsavdelingen, Lars Henning Olsen, til samme avis.

Olsen forklarte at bygget er i energiklasse A, har varmepumpe, samt at prisen inkluderte rivning av bygningene som sto på tomta. Vanskelige grunnforhold gjorde det nødvendig å sette stålpæler.

Dyre rådgivere?

Noen som ser ut til å ha funnet balansegangen mellom lave kostnader og funksjonalitet er Hugaas Entreprenør. Trønderbedriften har spesialisert seg på idrettshaller, og leverer bygg som kan sammenlignes med Trosvikhallen.

– Når kommunene legger ut anbud ser vi ofte at ikke-spesialiserte rådgivere har vært involvert i produktspesifikasjonene. Det kan i mange tilfeller ha en fordyrende effekt sier leder for marked og utvikling Frank Robert Hanshus, som påpeker at det tross alt er leverandørene som har spisskompetanse på å levere mest mulig hall for pengene.

Hanshus understreker at han uttrykker seg på generelt grunnlag, uten inngående kjennskap til Trosvikhallen.

Anbud

Trønderen forklarer at myndighetene stiller strenge krav til flerbrukshallene, og at utbyggerne uansett må bygge innenfor regelverket og de gitte rammene i veilederne fra kulturdepartementet.

– Legger kommunene ut et anbud med god beskrivelse av tomt, situasjonsplan og infrastruktur hvor de nøyer seg med å oppgi størrelse, halltype og antall garderober og rom, står entreprenøren friere til å bygge så kostnadseffektiv og bra som mulig. Slike anbudskonkurranser får tatt ut potensialet i tilbyderne og kundene får flere alternativer å velge mellom.

Dro i bremsen

Tatt i betraktning at sarpingenes hall er større, blir kostnadsspriket per kvadratmeter stort: 56.000 for Trosvikhallen, og 21.000 kroner for Sandbakkenhallen.

– Det er absolutt et poeng at Sarpsborg klarte å bygge så mye rimeligere, sier Atle Ottesen (Ap), leder for kulturutvalget i Fredrikstad kommune.

– For Trosvikhallen vedtok vi et budsjett på 111,9 millioner, så da administrasjonen først kom tilbake med et forslag som kostet 179 mill. dro vi i bremsen.

Dyr prosess?

– Hva er årsaken til at Trosvikhallen har blitt prosjektert til å koste 112 mill.?

– Jeg kjenner ikke til detaljene i prosessen ved prosjektering i kommunen, men det er åpenbart at vi har en del å gå på når andre kommuner klarer å bygge så mye billigere enn oss, sier Ottesen.

Utvalgslederen understreker at det er ønskelig å bygge flerbrukshallene så billig som mulig, for å ta unna det voksende behovet for treningsflater.

Ikke et poeng

– Leverandører av flerbrukshaller hevder det er fordyrende når kommunene benytter seg av ikke-spesialiserte arkitektfirmaer til å sette kravspesifikasjonene. Har de et poeng?

– Arkitekt for ny hall på Trosvik er anskaffet etter minikonkurranse mellom våre tre rammeavtaleparter. Våre rammeavtaleparter er arkitektfirmaer med bred kompetanse og erfaring også fra idrettsbygg, så i dette tilfellet ser jeg ikke helt poenget, sier konstituert kommunaldirektør Tarjei Riiser i Fredrikstad kommune.

Prisen beregnet av rammeavtalepartner

– Har Fredrikstad kommune benyttet seg av ekstern hjelp for å komme frem til prisoverslaget på 112 mill. for Trosvikhallen?

– Vi har benyttet vår rammeavtalepartner Concreto AS som bistand til å utarbeide prisoverslaget. Concreto har erfaring og kompetanse bl.a. innen kvalitetssikring og prosjektanalyser, estimering og usikkerhetsanalyser.

– Leverandører mener en helt enkel idrettshall på 2.000 m², som oppfyller alle krav, bør koste ca. 50 mill. å få opp. Er Trosvikhallen tenkt å være et signalbygg?

– Trosvikhallen er ikke tenkt å være et signalbygg, men det er stilt relativt strenge krav til tilpasning til blant annet omgivelsene og terrengforhold.

– Grunnforhold der hallen er planlagt plassert på Trosvik er en av de store usikkerhetsdriverne som medfører en relativt stor usikkerhetsavsetning.

Kostnadsbesparende tiltak

– Hvordan kan Trosvikhallen, på 2.000 m², koste 112 mill. å oppføre, når sarpingene fikk opp Sandbakkenhallen på 3.250 m² for 67 mill.?

– Hva den faktiske kostnadsforskjellen mellom Sandbakkenhallen og Trosvikhallen blir, vet man når Trosvikhallen eventuelt er fullført. Sandbakkenhallen er avsluttet og Trosvikhallen er budsjettert.

– For øvrig arbeider administrasjonen med kostnadsbesparende tiltak og resultatet av dette arbeidet vil bli lagt frem for politisk behandling.

Artikkeltags