Nå går startskuddet for nye Trosvik skole

Stor endring: Det nye tilbygget (til venstre) på Trosvik skole blir på 2.222 kvadratmeter. Den gråskisserte delen til høyre er dagens skolebygg.

Stor endring: Det nye tilbygget (til venstre) på Trosvik skole blir på 2.222 kvadratmeter. Den gråskisserte delen til høyre er dagens skolebygg. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Neste uke sier politikerne et endelig ja til utbygging på Trosvik skole. Det betyr et etterlengtet farvel til trangboddhet på den største skolen i Fredrikstad.

DEL

Med sine 559 elever er nemlig Trosvik den desidert største skolen i kommunen. Prognosene tilsier en ytterligere økning i elevtallet, og behovet for å utvide har lenge vært prekært.

Skolen er overfylt, og ledelsen har i lang tid vært avhengig av brakker for å løse plassproblemene.

Men neste torsdag får ansatte og elever endelig klarsignalet de har ventet på. Da vil politikerne i planutvalget gi byggetillatelse, eller rammetillatelse som det heter i sakspapirene.

Over 2.300 kvadratmeter

Utbyggingen har ligget i investeringsbudsjettet i handlingsplanen i en årrekke. Det er anslått å koste 172 millioner kroner.

– Dette er den siste politiske behandlingen av dette prosjektet, sier utvalgsleder Rune Fredriksen (Ap).

– Det mangler riktignok en igangsettingstillatelse, men det er en ren administrativ og formell avgjørelse. Nå håper jeg at byggestart kan skje så raskt som mulig.

Skolen skal få et helt nytt tilbygg på 2.222 kvadratmeter i bruksareal, fordelt på to etasjer over bakken. Det skal ligge mot Trosvik barnehage.

Her blir det SFO-base og 12 klasserom for 1. til 3. klasse, samt kontorer, garderober og grupperom. SFO får eget formingsrom.

Det blir også ombygging i det eksisterende skolebygget, samt et påbygg på 97 kvadratmeter. Påbygget skal inneholde klasserom, grupperom og garderobe.

I tillegg skal det settes opp sykkelstativer med parkering for 100 sykler og aktivitetsløype i parkområdet i tilknytning til skolen.

Høyere enn tillatt

I saken som planutvalget skal behandle, ligger også en søknad om dispensasjon fra høydekravet i plan- og bygningsloven. Tilbygget vil få en mønehøyde på 9,4 meter, mens påbyggets øverste gesimshøyde blir 9,9 meter.

Både rådmannen og utvalgsleder Fredriksen anbefaler at dispensasjonen innvilges.

– Er det lettere å gi dispensasjon når det er kommunens eget bygg?

– Nei, man gjør en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Men dette blir ikke mye høyere enn dagens skolebygg, det fraviker ikke eksisterende høyde i stor grad. Derfor vil vi gi dispensasjon, svarer Rune Fredriksen.

I høringsrunden er det kommet inn fire nabomerknader. Høyden på påbygget er noe av det naboene er skeptisk til, men utvalgslederen mener at det ikke vil berøre nabobebyggelsen.

Oppstart på byggeplassen er forventet rundt årsskiftet 2017/18, og tilbygget kan tas i bruk fra skolestart i 2019. Påbygget anses å være ferdig til januar 2020.

Artikkeltags