Grunneieren reagerer på forslaget om å rive skolen: Christianslund-tomten skal bli fremtidig Merkurbane

Christianslund-delen av Frederik II er satt av til idrettsanlegg i forslaget til arealplan. Skolebygningene skal rives, når Frederik II flytter. Trosvik gård, som eier tomten, minner om at dette er i strid med festekontrakten.