Her blir det ekstra kolonne-trafikk tirsdag 23.oktober

MER KØ:

MER KØ:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er varslet flere militære kjøretøyer og større fare for kø de nærmeste dagene som følge av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Se oversikt over planlagte militære kolonner som kan påvirke trafikken tirsdag 23. oktober her.

DEL

(Moss Avis) Fra Fredrikstad og Rygge:

 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 09.45 – 12.38
 • 7 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 09.30 – 17.05
 • 5 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 18.20 – 01.54
 • 4 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 16.30 – 18.17

Fra Rena:

 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 01.20 – 03.29
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 05.00 – 12.00
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 00.30 – 05.15
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge kl. 07.30 – 11.28
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge kl. 01.00 – 04.58 (går natt til onsdag)

Fra Elverum:

 • 2 kolonner rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 03.30 – 09.01
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 04.10 – 05.40
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 10.00 – 11.30


Fra Røros / Haltdalen / Vauldalen / Kongens Gruve:

 • 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 18.00 – 22.04
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 14.30 – 19.07
 • 9 kolonner fv. 31 Vauldalen – Røros kl. 10.30 – 14.34
 • 1 kolonne fv. 31 Vauldalen – Røros kl. 18.00 – 18.44
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 16.00 – 18.59
 • 8 kolonner fv. 30 Kongens Gruve – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 12.30 – 22.07

Fra Fiborgtangen:

 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 10.00 – 12.39
 • 8 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Kongens Gruve kl. 07.00 – 15.44
 • 5 kolonner E6 Fiborgtangen – Hell kl. 21.30 – 02.17
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 12.00 – 15.18
 • 11 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 09.00 – 03.09
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Frigård kl. 08.30 – 09.20

Annet:

 • 1 kolonne E18 Brevik – Oslo, E6 Oslo – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 03.00 – 06.03
 • 1 kolonne E6 Frigård – Fiborgtangen kl. 10.30 – 11.20
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Rena kl. 08.00 – 15.18
 • 2 kolonner E6 Hell – Fiborgtangen kl. 02.00 – 03.17
 • 4 kolonner E6 Hell – Fiborgtangen kl. 23.59 – 02.17
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 16.45 – 20.05
 • 1 kolonne E6 Drevjamoen – Støren, fv. 30 Støren – Akerbakken kl. 08.00 – 19.09
 • 2 kolonner E6 Oslo – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum kl. 12.00 – 14.51
 • 1 kolonne E6 Oslo – Fremo kl. 13.00 – 22.13

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Selve øvelsen Trident Juncture starter 25.oktober og varer til 7.november.

Statens vegvesen anbefaler at trafikanter som skal kjøre mellom Oslo og Trondheim i perioden 22. oktober til 15. november, velger E6 framfor riksvei 3. I denne perioden vil det være fare for store forsinkelser på grunn av militær trafikk.

Artikkeltags