Slik kjører 34 militære kolonner gjennom Fredrikstad på torsdag

PÅ VEI HJEM: Mange av de utenlandske kjøretøyene som har deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, skipes ut av Norge via Øra i Fredrikstad.

PÅ VEI HJEM: Mange av de utenlandske kjøretøyene som har deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, skipes ut av Norge via Øra i Fredrikstad. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det blir nok en dag med mange militære kjøretøyer på lokale veier. – Vi ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre, oppfordrer Statens vegvesen.

DEL

Veivesenet har sendt ut denne pressemeldingen onsdag kveld om den militære trafikken gjennom vårt distrikt i morgen, torsdag:

«Militære kolonner:

1 kolonne E6 Trandum – Fredrikstad, kl. 12.00 – 15.45

1 kolonne E6 Fredrikstad – Trandum, kl. 17.00 – 20.50

1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 07.00 – 11.15

1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 11.45 – 16.00

25 kolonner E6 Rygge – Sollikrysset, fv. 112 Sollikrysset – Fredrikstad, kl. 10.00 – 19.05

1 kolonne rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl. 23.59 – 08.01

20 kolonner rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 18.00 – 06.25

3 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 06.45 – 09.20

3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredrikstad, kl. 09.45 – 16.52

3 kolonner E6 Fredrikstad – Sessvollmoen, kl. 15.45 – 19.25

1 kolonne E6 Frigård – Bjugn, kl. 05.30 – 09.46

1 kolonne E6 Frigård – Levanger, kl. 06.30 – 07.29

1 kolonne E6 Værnes – Hammernesodden, kl. 07.00 – 09.48

1 kolonne E6 Levanger – Tromsdal, kl. 08.30 – 08.57

1 kolonne E6 Værnes – Frigård, kl. 08.00 – 08.06

1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård, kl. 12.50 – 14.17

1 kolonne E6 Bjugn – Frigård, kl. 14.00 – 18.16

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne. Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn. Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette. En militær kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne. Vi ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt.»

Dette er Trident Juncture

  • Trident Juncture 18, forkortet TRJE18, er en NATO-ledet militærøvelse som ble arrangert i Norge i oktober og november 2018.
  • Den er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigens opphør, og NATO oppgir at øvelsen samler rundt 50.000 deltakere, 250 luftfartøyer, 65 skip og 10.000 landkjøretøyer fra 31 nasjoner.
  • Øvelsen fant i hovedsak i sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland.
  • For Norges del testet øvelsen landets evne til å motta alliert støtte i form av soldater og utstyr.
  • Den amerikanske admiralen James Foggo er øvelsens øverstkommanderende.

(Kilde: Wikipedia)

Artikkeltags