Færre militære kolonner i Fredrikstad på fredag

NÅ SKAL DE LASTES OM BORD IGJEN: Fra lossingen tidligere i høst av militære kjøretøyer i Borg havn i Fredrikstad, i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Geir A. Carlsson

NÅ SKAL DE LASTES OM BORD IGJEN: Fra lossingen tidligere i høst av militære kjøretøyer i Borg havn i Fredrikstad, i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Geir A. Carlsson

Artikkelen er over 1 år gammel

Torsdag skulle hele 34 kolonner med opptil 12 kjøretøy hver, gjennom Fredrikstad. I morgen, fredag, er det betydelig færre.

DEL

Statens vegvesen har sendt ut denne pressemeldingen om den mlitære trafikken i morgen, fredag:

«Oversikt over planlagte militære kolonner fredag 23. november:

2 kolonner rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 01.00 – 07.25

1 kolonne rv. 25 Trysil – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 06.00 – 12.46

1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 09.30 – 15.27

1 kolonne E6 Fredrikstad – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 16.00 – 22.27

1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl. 06.00 – 11.27

1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Fredrikstad, kl. 15.30 – 20.57

1 kolonne E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 21.00 – 21.29

1 kolonne E6 Frigård – Tromsdal, kl. 07.30 – 08.42

1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård, kl. 11.00 – 12.27

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne. Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn. Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette. En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne. Vi ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt.»

Dette er Trident Juncture

  • Trident Juncture 18, forkortet TRJE18, er en NATO-ledet militærøvelse som ble arrangert i Norge i oktober og november 2018.
  • Den er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigens opphør, og NATO oppgir at øvelsen samler rundt 50.000 deltakere, 250 luftfartøyer, 65 skip og 10.000 landkjøretøyer fra 31 nasjoner.
  • Øvelsen fant i hovedsak i sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland.
  • For Norges del testet øvelsen landets evne til å motta alliert støtte i form av soldater og utstyr.
  • Den amerikanske admiralen James Foggo er øvelsens øverstkommanderende.

(Kilde: Wikipedia)

Artikkeltags