Det sier en engasjert leder i Trara Velforening, Bjørg Liljedahl.

Velforeningen har nå blitt tildelt 182.500 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å realisere planene om en hinderløype i Bratliparken.

– Løypen skal være et supplement for Trara skole som har ganske dårlige lekefasiliteter. Tanken er at det er et anlegg som ungene kan bruke. Det er jo litt utenfor skoleområdet, men vi gjør dette i tett samarbeid med skolen, sier Liljedahl.

Kan brukes av alle

I hinderløypen skal man etter planen kunne finne flere typer apparater som for eksempel armgang, balansemoment og klatrestativer.

– Samtidig som Trara skole vil bruke løypa vil dette bli et nærmiljøanlegg som alle kan bruke. Vi ser også for oss at for eksempel Glemmen videregående kan bruke løypen i sine kroppsøvningstimer, foreslår hun.

Løypen skal bygges i en skråning i en av ytterkantene i parken, og i tre-materialer slik at det ikke vil stikke seg ut for mye i naturen.

– Vi hadde et ønske om mer aktivitet i Bratliparken. Det er jo en grønn lunge så å si midt i byen, en forlenget grønn åre fra marka og ned til bykjernen. Det skal ikke bli noen fornøyelsespark, men vi har sett på muligheten for hinderløype for å få mer aktivitet og flere folk til parken, forteller Liljedahl og legger til:

– Trara har i levekårsundersøkelser havnet i røde soner med tanke på fattigdom. Så det er flott å utvikle området med tilbud som er tilgjengelig for alle helt gratis.

Spleiselag

Bratliparken brukes daglig av både skolene i områdene, mosjonister og av idrettsarrangementer. For kort tid siden ble det arrangert orienteringsløp her, og hver sommer kan man også se Hakkebakkeskogen-forestilling i parken.

Den nye hinderløypen er et spleiselag som finansieres av spillemidler, sparebankstiftelsen og egenkapital fra Lokalsamfunnsutvalget på Trara.

– Vi er veldig glade for at Fredrikstad kommune ser nytten i et slikt anlegg. Det er kommunen som skal stå for byggingen og vedlikeholdet. Byggingen begynner til sommeren og anlegget skal stå klart til høsten, avslutter Liljedahl.