Saken skal behandles i oppvekstutvalget neste onsdag.

Suksess på tre skoler

Da skal politikerne ta stilling til om de vil ta 150.000 kroner fra utvalgets disposisjon, som kan anses som en fri pott. Hvis de sier ja, vil det være igjen 50.000 kroner i potten.

Det er Trara-prosjektet, nå omdøpt til skole-fritid, som trenger mer penger for å opprettholde driften.

Ordningen med aktiviteter etter skoletid har vært en suksess på Trara skole og ble dermed utvidet til først Nøkleby og så Cicignon.

Svømmeopplæring, fotballskole, karategruppe, turn, skating, basketball er noe av det som tilbys når skoledagen er over. Alle aktiviteter er gratis. Hovedmålet er å involvere elever som av ulike grunner ikke er med i organiserte fritidsaktiviteter.

40 tiltak i uken

– Tiltaket kan ses på som et integreringstiltak ved at det er åpent for alle, på en arena som det er naturlig for alle å delta. At tiltaket er åpent for alle, motvirker segregering og stigmatisering, skriver saksbehandler Therese Z. Helgesen i dokumentet til politikerne.

Prosjektet er et tett samarbeid mellom skolene, kommunen og Fredrikstad idrettsråd (FRID).

FRID anslår at det ukentlig gjennomføres 40 tiltak ved de tre skolene og at det er i snitt ti deltagere per aktivitet.

Det koster 1,3 millioner kroner å drifte prosjektet ved Trara, Cicignon og Nøkleby skoler i ett år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Gjensidigestiftelsen, kommunens helse- og velferdsseksjon og utdanning og oppvekst, samt folkehelsemidler, finansierer tiltakene.

Det gjenstår imidlertid 150.000 kroner for full drift i 2017. Rådmannen mener at politikerne bør si ja.