– Statistisk sentralbyrå har ikke registrert færre omkomne i trafikken i Østfold enn i år. Det laveste tallet på antall drepte i trafikken i Østfold var i 1947 med fire trafikkdrepte, sier fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann, Statens vegvesen, Vegavdeling Østfold.

Møteulykken på riksvei 111 i Borge 12. desember var den siste dødsulykken på Østfold-veier i 2017. En 30 år gammel mann fra Fredrikstad omkom etter en kollisjon mellom personbil og lastebil. I den andre dødsulykken i Østfold omkom en 33 år gammel mann i en utforkjøringsulykke på fylkesvei 118 i Sarpsborg.

Etter at Statens vegvesen slapp sin statistikk morgenen 29. desember, ble det også bekreftet at en åtte år gammel jente fra Fredrikstad omkom i en ulykke mellom buss og personbil i Marker 28. desember.

Varig nedgang

Statistikken viser at antall dødsulykker i Østfold stadig synker. Snittet for de siste fem årene er 5,6 trafikkdrepte i region øst, ifølge vegvesenet. I fjor omkom fem personer i Østfold-trafikken, mens det for ti år siden var 15 som mistet livet på Østfold-veiene.

– Ett hvert liv som går tapt på veiene er ett liv for mye. Ulykkestallene kan gå litt opp og litt ned. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi har fått en varig effekt av en trafikksikker E6 gjennom fylket, og strekningene som er bygd ferdig på E18, forklarer Bechmann i vegvesenet.

 

Trygg Trafikk: – Oppløftende

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Paal Gunnar Mathisen, er enig med vegvesenet i at tallene er oppløftende.

– Hva mener du er årsaken til den stadige nedgangen?

– Det er vanskelig å si, at det har vært en nedgang de siste fem-seks årene kan også være tilfeldig. Men vi blir stadig flinkere til å forholde oss til hverandre på veien, bilene og veiene blir stadig og trafikkopplæringen er god, nå må vi bare håpe at denne trenden fortsetter, svarer Mathisen hos Trygg Trafikk.