Eldre menn mest utsatt i trafikken

Artikkelen er over 1 år gammel

Nærmere 280.000 bilførere over 70 år representerer en høy risiko i trafikken. Antallet vil øke til over 600.000 i 2030.

DEL

De siste ti årene ble rundt 1000 mennesker over 70 år drept eller hardt skadet i trafikken, melder Statens vegvesen.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadet øker med alderen. Ikke minst øker risikoen betraktelig når en passerer 65 år, noe figuren under tydelig viser.

 Den viser også at en bilist på over 75 år har tre ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken som en på 40 år.

eldre tabell

Eldre har blant annet mye høyere risiko fordi de tåler mindre: Yngre kan slippe unna med en lettere skade, mens risikoen er høy for at eldre blir drept eller hardt skadet under samme forutsetninger.

Tikkende bomber

Etter fylte åtti år er det mye høyere risiko for menn enn kvinner. Hvorfor er det slik når kvinner lever lengre enn menn, og menn kjører mer enn kvinner? Jo mer du kjører, jo bedre sjåfør bør du jo bli. Problemet er at når du blir eldre og ikke tar innover deg at observasjons- og reaksjonsevnen svekkes, så øker risikoen for å gjøre feil og havne i ei ulykke, heter det pressemeldingen fra Statens veivesen.

Kvinner på over 80 år har tatt førerkort i godt voksen alder. De har kjørt mye mindre enn jevnaldrende menn og kjører derfor mer forsiktig. En annen årsak til at det er høyere risiko for eldre menn kan også være at det å kjøre bil er en måte å opprettholde mannsrollen på – også etter at evnene avtar.

Styr unna beroligende midler

Om tretti år vil dette jevne seg ut – da vil menn og kvinner på åtti ha kjørt omtrent like mye.

Det er to til fire ganger så høy risiko for bli involvert i ei bilulykke med personskade hvis sjåføren for eksempel bruker sovemedisin og beroligende middel.

Tall fra Reseptregisteret viser at over 180 000 personer over 75 år tar trafikkfarlige piller.

Høy risiko

Sovemidler er et eksempel. De må inntas minst åtte timer før du kan kjøre. Dersom du våkner klokka to om natta og tar en sovetablett, kan du altså ikke kjøre bil før klokka ti.

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at det er to til fire ganger så høy risiko for bli involvert i en bilulykke med personskade hvis sjåføren for eksempel bruker sovemedisin og beroligende.

Artikkeltags