Trailer med leveranse fikk kjøreforbud: – Jeg skulle gjerne ha sett at vi som bestiller varer fra utlandet, blir konfrontert med slike tilfeller

Halden Arbeiderblads utsendte fikk fredag være med på trafikkontroll på Svinesund hvor utenlandske trafilere fikk kjøreforbud. En av bedriftene som fikk leveransen stoppet, var NTP i Fredrikstad. Varene kom frem, men nå vil Fredrikstad-bedriften ta opp hendelsen med leverandøren i utlandet.