Statens vegvesen advarer Fredrikstad-bilister: – Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser

PÅ VEI HJEM: Mange av de utenlandske kjøretøyene som har deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, skipes ut av Norge via Øra i Fredrikstad.

PÅ VEI HJEM: Mange av de utenlandske kjøretøyene som har deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, skipes ut av Norge via Øra i Fredrikstad. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

NATO-øvelsen Trident Juncture er over, og 10.000 militære kjøretøy er på vei hjem. Mye av transporten går via Øra og Fredrikstad. Statens vegvesen varsler om at det kan bli store forsinkelser på veiene.

DEL

Utenlandske militære kjøretøy og soldater er godt synlige i Fredrikstad i disse dager. De er på vei hjem fra den store NATO-øvelsen lengre nord i landet. Her er onsdagens oversikt over den militære trafikken, slik den fremgår av en pressemelding fra Statens vegvesen:

«Militære kolonner:

 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Sessvollmoen 11.00 – 14.28
 • 2 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 10.45 – 14.50
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 17.20 – 21.50
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 06.40 – 12.12
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro - Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 14.30 – 19.30
 • 21 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 05.30 – 11.30
 • 19 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 15.00 – 21.25
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 05.30 – 07.46
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Svinesund 09.00 – 12.40
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 12.50 – 13.34
 • 1 kolonne E6 Værnes – Fiborgtangen 14.00 – 14.44
 • 2 kolonner E6 Værnes – Fiborgtangen 17.00 – 18.44
 • 7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 13.30 – 19.37
 • 9 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 18.30 – 20.49
 • 1 kolonne E6 Værnes – Røra, fv. 755 Røra – Bjugn 06.00 – 10.10 (ikke kjent hvilke fylkesveier som skal kjøres over Fosen)
 • 1 kolonne E6 Værnes – Levanger 08.00 – 09.00
 • 1 kolonne E6 Værnes – Vinne 09.00 – 10.13
 • 5 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 07.00 – 10.21
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Rinnleiret 11.45 – 14.14

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner. Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.»

Artikkeltags