Svenskene mener at jernbanen også i framtiden vil gå over Kornsjø

Bohuslän kan glemme en jernbane med dobbeltspor og bru ved Svinesund. Dobbeltsporet planlegges langs dagens trasé fra Göteborg via Trollhättan og Öxnered gjennom Dalsland til Norge.