Anbefaler minimums-oppgradering framfor å gjøre fylkesvei 120 til motorvei

En motorvei fra Sonsveien til Lillestrøm langs fylkesvei 120, til en pris av 33 milliarder kroner, vil gi best trafikal effekt. Men KVU-en «Vegforbindelser øst for Oslo» anbefaler i stedet minimums-opprustninger for 400 millioner kroner.