Som Fredriksstad Blad har omtalt en rekke ganger tidligere, er NATO-øvelsen Trident Juncture i gang for fullt, og svært mange av de militære kjøretøyene og utstyret som skal benyttes i øvelsen, kommer til Norge via Borg Havn.

Veldig mye av den militære trafikken skal foregå på kvelds- og nattetid, men noen ganger blir også trafikkbildet på dagtid påvirket.

– Vær oppmerksom og vis hensyn, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Kolonnene kjører fra Borg Havn, via riksvei 111 til Årum og ut på E6 mot Romerike.

Vegtrafikksentralen ber også bilistene om å ikke bryte inn i kolonnene selv om trafikken stedvis kan gå saktere enn normalt.

– Beregn ekstra kjøretid, skriver Vegtrafikksentralen.

Rundt halvparten av de 8.000 kjøretøyene som skal brukes i øvelsen, i tillegg til mange tusen tonn med utstyr skal fraktes til øvelsesområdene via Borg Havn.

Hovedveien som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er fylkesvei 111 ut til E6. Skal du mot Oslo kan det også nevnes at ett løp i Nordbytunnelen stenger fra 3. september til 12. november på grunn av en planlagt oppgradering. Her kan det med andre ord bli lange køer når store militære kolonner bidrar til enda større trafikk enn normalt på strekningen.

De første kolonnene med militært utstyr kjørte fra Borg Havn fredag ettermiddag.

Trident Juncture

  • Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober-november 2018. Rundt 40.000 soldater fra en rekke land vil øve på å forsvare Norge. Forrige gang NATO arrangerte tilsvarende øvelse var i Portugal og Spania i 2015.
  • Øvelsen starter med at et militært lasteskip med 250 militærkjøretøyer og konteinere med materiell legger til kai på Øra.
  • Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.
  • For Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.
  • Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte Totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.