Gå til sidens hovedinnhold

Her blir det byggeaktivitet i flere måneder

Artikkelen er over 5 år gammel

Nå starter arbeidet med å bygge et nytt kollektivfelt på strekningen mellom holdeplassene på Fjellstad og Rakkestadsvingen riksvei 111 på Østsiden. Arbeidet er ventet å vare i flere måneder.

Det er Statens vegvesen som melder om melder dette mandag ettermiddag. Kollektivfeltet skal sørge for bedre fremkommelighet for bussene, og samtidig mer forutsigbar reisetid.

– Ved å utvide riksvei 111 med et eget kollektivfelt skal det bli enklere for bussene å komme frem, og dermed holde rutetidene, sier byggeleder Ronny Thorbjørnsen i Statens vegvesen.

Byggeaktivitet frem til våren

Det er to holdeplasser for buss som ligger på hver sin ende av strekningen. Disse skal opprettholdes og vil inngå som del av kollektivfeltet.

Arbeidet er ventet å ta flere måneder, men Thorbjørnsen har foreløpig ikke satt en dato for ferdigstillelse.

– Vi har sagt at arbeidet skal være ferdig rundt mars-april. Vi setter ikke en dato foreløpig da vi vet at uforutsette ting kan dukke opp, sier han.

Det nye kollektivfeltet starter ved holdeplassen Fjellstad og avsluttes ved holdeplassen Rakkestadsvingen.

– Kollektivfeltet legges inntil riksveien på nordvestsiden, over en strekning på 300 meter. Som følge av at veien utvides må vi samtidig forskyve dagens gang- og sykkelvei litt ut til siden, forteller Thorbjørnsen.

 

Fjerner 2 pluss-felt

Til våren er det ventet at også 2 pluss-feltet mellom Rakkestad-svingen og bruhodet skal gjøres om til kollektivfelt.

– Det vil mest sannsynlig skje samtidig som kollektivfeltet mellom Fjellstad og Rakkestadsvingen åpner, sier han.

Statens vegvesen er i gang med å sette opp brakker og gjøre klart til byggestart som mest sannsynlig starter en av de nærmeste dagene.

– Vi gjør alt vi kan for at dette skal bli så lite merkbart som mulig for bilistene som ferdes på denne strekningen, men etter hvert vil det bli en liten innsnevring på strekningen, så litt må man regne med, sier han.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.