Ingen eiere ble varslet før politikerbefaring: Velgaard (H) spør om grunneiernes interesser er ivaretatt

Et hyttefelt ved Bevø flyttes, og bystyret sa nei til boliger på Veelsmyra. Få dager før bystyremøtet dro politikere på befaring uten å varsle grunneiere.