Her skal kommunen bygge fem nye bygg og et biogassanlegg for 140 millioner kroner

I 2017 brukte kommunen 17 millioner kroner på denne tomta i Tomteveien. Nå skal det bygges verksted, lager, garasjer for renovasjonsbilene og et biogassanlegg.