Innser at informasjonen til huseiere skulle ha vært bedre: De forvalter over 2.000 tomter med festeavgift

Etatssjef Voica Imrik er enig i at tomtefestere som har fått ny festeavgift til markedspris skulle ha blitt bedre informert på forhånd. Bygg og eiendom har sett på tomtepriser og kan slå fast at kommunens prisnivå er lavt.