100 tomtefestere i Fredrikstad har fått kraftig avgiftsøkning siden 2016

Fredrikstad kommune har over 2.100 festekontrakter med huseiere og næringsdrivende. 456 av festekontraktene kan reguleres til markedspris. Siden 2016 har 100 festere fått en kraftig økning i avgiften.