En kvinne ble stanset på Svinesund torsdag. Med seg i bilen hadde hun barnet og 278 kilo kjøttvarer.

– Barnet var under 12 år og kan dermed ikke ha egen kvote, sier seksjonssjef for tolletaten, Wenche Fredriksen.

Det hadde imidlertid ikke hjulpet om barnet var over 12. Den tillatte kvoten for å ta med seg kjøtt inn i Norge, er nemlig på ti kilo. Mengden kvinnen prøvde å få over grensen, var altså langt over.

– Hun sa det var til egen familie og andre familier hun kjente, forteller Fredriksen.

Kjøttbeslaget var ikke det eneste ved grenseovergangene torsdag. Tollerne tok tre alkoholbeslag.

To av bilene var norskregistrerte, men hadde polsk og bulgarsk fører. De hadde henholdsvis 1.495 liter øl og 24 liter brennevin og 84 liter øl og 24 liter brennevin med seg.

– Begge er bosatt i Norge. Den ene er blitt tatt en gang før, sier Wenche Fredriksen.

Det tredje beslaget var fra en polskregistrert bil. Der var det i tillegg til åtte liter øl også 1.400 dopingpreparater og fem kilo tobakk.

– Det var sikkert ikke til eget bruk, kommenterer Fredriksen.