Det er Tollvesenet selv som melder dette på sine nettsider.

Dansken førte en semitrailer, og kjøretøyet ble tatt ut til kontroll etter at den 54 år gamle sjåføren hadde deklarert lasten.

Kjøretøyet ble skannet, og tollerne avdekket da at det lå 65 kilo med hasj i flere plastsekker i køya. Hunder ble tilkalt, og det ble markert flere steder på trekkbilen. Totalt ble det altså funnet 132 kilo med hasj.

«Dette er det største tollbeslaget av hasj noensinne i Sandefjord», skriver Tollvesenets i sin melding på nettsiden.

Smuglingsforsøket er blitt etterforsket av Sør-øst politidistrikt. Tollbeslaget er ikke offentliggjort før nå av hensyn til politietterforskningen.