Først fant tollerne en bag med 12,5 kilo frukttobakk inne i bilen. Dermed ble det bestemt å gjøre grundigere undersøkelser av bilen. I bagasjerommet ble det funnet 112,5 kilo tobakk og 31.600 sigaretter.

Dette er årets største beslag av tobakk på Svinesund. Tollbeslaget utgjør 477 000 kroner i avgiftsunndragelser.

Smuglingsforsøket ble avslørt da bilen med tobakksvarene ble stående ved bommen på E6. Den norske sjåføren, en mann fra Buskerud, er også tidligere tatt med store mengder tobakksvarer. Han kan nå vente seg en reaksjon fra politiet.

Mandag kveld ble også en annen kjenning stanset av tollerne på Svinesund. I bilen hans ble det funnet 119 liter øl, 11 liter sprit og 1,75 kilo tobakk. Også denne smugleren er tatt for lignende forhold tidligere.