Tok oppgjør med svikt i barnevernet

Tøff oppvekst: Utbetalingene er gitt til barn som ble tatt hånd om av barnevernet inntil 1993. På bildet Fredrikstad guttehjem. Bygningen brant opp på femtitallet. Arkivfoto: Fredrikstad museum

Tøff oppvekst: Utbetalingene er gitt til barn som ble tatt hånd om av barnevernet inntil 1993. På bildet Fredrikstad guttehjem. Bygningen brant opp på femtitallet. Arkivfoto: Fredrikstad museum

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Østfold-kommunene har betalt i alt 204 millioner kroner til tidligere barnevernsbarn. To av tre søknader ble innvilget.

DEL

Fylkesordfører Ole Haabeth sier han er stolt over at det offentlige Østfold har gitt de tidligere barnevernsbarna en uforbeholden unnskyldning og oppreisning.
– Utbetalingene har vært et stort løft for fattige kommuner i fylket, sa Haabeth som også kunne opplyse at summene er blitt større enn først antatt. I alt kom det inn 532 søknader i fylket, og 350 av dem ble innvilget. Kommunene måtte skru opp sine budsjettbeløp.

Fredrikstad på topp

Ikke overraskende er det Fredrikstad, fylkets folkerikeste kommune, som har betalt mest. 101 personer fikk i alt 62,1 millioner kroner. Men det er Halden (cirka 40 millioner), Moss (cirka 35 millioner) og Sarpsborg (cirka 48 millioner) som har de høyeste utbetalingene per innbygger. Halden har dobbelt så mange saker som folketallet skulle tilsi. Bykommunene dominerer på listen .
– Hoveddelen av utbetalingene er gitt til personer som har bodd i barnehjem. De fleste av disse institusjonene lå i byene, opplyser Rolf Wiggen, en av de tre medlemmene i oppreisningsutvalget.

Utvalg fastsatte beløp

Østfold valgte en løsning med et sekretariat, i Hanco-bygget, som forberedte sakene og la dem frem for utvalget. Kommunene fulgte opp vedtakene og betalte ut beløpene. Oppreisningen ble dermed gitt ut fra en faglig vurdering av hva den enkelte ble utsatt for av overgrep og omsorgssvikt, og ikke kommuneøkonomien.
– Fylket valgte en romslig løsning, mener Rolf Wiggen.
Østfold-modellen er også lagt merke til langt utenfor fylkets grenser. Samtlige kommuner i Østfold, med unntak av Hvaler, har deltatt.
De tidligere barnevernsbarna har fått inntil 725.000 kroner hver i oppreising for overgrep. For omsorgssvikt er beløpet lavere, inntil 300.000 kroner. I Fredrikstad gjelder 82 innvilgede beløp overgrep og 19 omsorgssvikt. Fylkesrådmann Atle Haga kunne opplyse at også de fleste av overgrepssakene også gjelder omsorgssvikt. Reglene åpner ikke for å gi oppreisning for begge deler.
Fylkesrådmannen la vekt på at lignende svikt ikke skal skje igjen. Han vil styrke det forebyggende arbeidet og redusere behovet for å plassere barn i fosterhjem eller institusjon.

Frem til 1993

Oppreisingen er gitt til personer som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernet før 1993. Kravet måtte reises innen 1. februar 2010. Den eldste søkeren i fylket som fikk innvilget søknaden er født i 1924 og den yngste i 1984. Hovedtyngden er i alderen 45–65 år. Fylkesordfører Ole Haabeth kan også fortelle at de fleste av sakene gjelder plassering i barnehjem, mens fosterhjem er i mindretall. Denne fordelingen har også med tiden å gjøre. Før 1993 bodde en høyere andel av barnevernsbarna i barnehjem.

Artikkeltags