ØSTFOLDBANEN: Dobbeltdekkere har blitt vurdert som en løsning for å øke kapasiteten på Østfoldbanen innen overskuelig fremtid. Men ifølge Aftenposten kan toget som har blitt vurdert ikke brukes der hvor problemene er størst.

Avisen skriver videre at mye tyder på at prisen for toget og tilpasning til perronger og stasjoner på Østfoldbanen blir så høy at Jernbanedirektoratet og NSB vil takke nei. Men ingen av dem ønsker å la seg intervjue om innholdet i NSBs vurdering som ble overlevert til direktoratet fredag.

Mens daværende jernbanedirektør Elisabeth Enger i november 2017 lovet at "Østfoldbanen får dobbeltdekkere i 2019", viser det seg at Jernbanedirektoratet bare har gitt mandat til å utrede toetasjes tog på InterCity-strekningen mellom Halden og Oslo, som byr på minst problemer.

Avisen kjenner ikke til hva slags togtype man har sett på, men den skal ikke kunne brukes på strekningene Ski-Skøyen, Moss- Stabakk eller Mysen-Skøyen.