Tobakksbruken i Norge øker – og nå har vi nådd et historisk punkt

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

DEL

SSBs statistikk over nordmenns tobakksvaner det siste tiåret viser at andelen dagligrøkere synker entydig, mens daglige brukere av snus har steget markant.

2017 er det første året hvor andelen dagligrøkere er lavere enn andelen som snuser daglig.

Les mer: Så mye dyrere har det blitt med snus, tobakk og alkohol

I fjor var 11 prosent av befolkningen dagligrøkere, mens 12 prosent snuste. Det er første gang det er flere snusere enn røkere, og tobakksbruken øker.

Menn topper statistikkene

Tallene viser at det er de eldste av oss som røker mest, mens det blir færre og færre røkere i de fleste aldersgrupper. Skillet går mellom dem over og under 45 år.

– Om lag 15 prosent av dem i alderen 45–74 år røker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16–24 år som røker daglig, sier Wettergreen.

Blant dem under 45 år som dagligrøker, er det flest menn, mens kjønnsforskjellene viskes ut blant røkerne i aldersgruppene over. Når det gjelder snusbruk, er det også menn som topper statistikken, særlig i de yngre aldersgruppene.

– Nesten tre av ti menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag en av ti kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25–34 år er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, forteller Wettergreen.

Nøytral emballasje

Regjeringen har fra nyttår økt avgiftene på røk og snus med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosent. I tillegg ble det 1. juli i fjor besluttet at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk imidlertid en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

Fakta om nordmenns røyke- og snusvaner

Noen utvalgte tall fra SSBs statistikk over nordmenns tobakksvaner i 2017.

* 11 prosent i alderen 16–74 år røyker daglig, mens 12 prosent snuser daglig.

* I 2008 og 2009 var andelen 21 prosent for røyk og 6 prosent for snus.

* 12 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene røyker daglig.

* 17 prosent av mennene og 6 prosent av kvinnene snuser daglig.

* 16 prosent av menn og kvinner mellom 55 og 64 år røyker daglig.

* 14 prosent av menn og 10 prosent av kvinner mellom 35 og 44 år røyker daglig.

* 32 prosent av menn og 12 prosent av kvinner mellom 25 og 34 år snuser daglig.

Snusprodusenten Swedish Match saksøkte i fjor staten blant annet fordi de mener endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Produsenten krevde at loven ble satt til side, men fikk ikke medhold i begjæringen om midlertidig forføyning da den ble behandlet i Oslo byfogdembete. Swedish Match anket til Borgarting lagmannsrett, og saken er til behandling i lagmannsretten nå.

Helseminister Bent Høie (H) fastslo i høst at snus er helseskadelig og viste til at økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger.

– Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus. Standardiserte tobakkspakninger vil redusere pakningsdesignens reklameeffekt på unge, hevder han.

– Svartmaler

Swedish Match er imidlertid rykende uenig, og påpekte i november i fjor at norske helsemyndigheter svartmaler snus, og at de alltid vil støtte såkalt «plain pack» på sigaretter.

– Dette handler om at norske myndigheter svartmaler snus uten bevis, mens andre produkter som beviselig gir langt større skade, ikke blir regulert. Vi kan snus, vi fant det opp og vi er villige til å kjempe for rettferdig behandling av snus, sa kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match AB.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.