Kommunen fikk pris for brukersikkerhet

Virksomhetsleder i kommunens etat for tjenester til funksjonshemmede, Brita Brynildsrud (til venstre), og kollegene hennes har fått pris. Her er Brynildsrud fotografert ved et tidligere tilfelle da hun og kollegene fikk skryt – da av daværende fylkesmann Anne Enger. Foto: Randi Kristoffersen

Virksomhetsleder i kommunens etat for tjenester til funksjonshemmede, Brita Brynildsrud (til venstre), og kollegene hennes har fått pris. Her er Brynildsrud fotografert ved et tidligere tilfelle da hun og kollegene fikk skryt – da av daværende fylkesmann Anne Enger. Foto: Randi Kristoffersen

Artikkelen er over 3 år gammel

16. juni mottok etat tjenester for funksjonshemmede 3.000 kroner etter å ha vunnet pris for tilpasning av nasjonalt pasientprogram.

DEL

– Vi fikk utdelt prisen på bakgrunn av arbeidet med sterkere lederforankring av brukersikkerhet, forteller virksomhetsleder i Etat tjenester til funksjonshemmede, Brita Brynildsrud.

Tilpasset programmet

Etaten tilpasset pasientsikkerhetsprogrammet, et nasjonalt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som skal redusere bruker- og pasientskader, ut ifra deres lokale kontekst, i forhold til bofellesskap, avlastning og dagtilbud for funksjonshemmede.

– Hensikten med nasjonal satsing på brukersikkerhet er å forebygge bruker og pasientskader. Videre å bygge gode og varige system og strukturer for brukersikkerhet. Sentralt er at ledere i enda større grad følger opp kvalitetsarbeid. Den nye forskriften om krav til ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft den 1 januar 2017 ble også innlemmet i dette arbeidet, påpeker Brynildsrud.

Intervjuet de ansatte

Ledernes metode besto i å besøke avdelinger i etaten og intervjue ansatte om brukersikkerhet og hva de gjør på jevnlig basis for å ivareta brukersikkerhet på deres avdeling.

– Eksempel på spørsmålene vi stilte til de ansatte var;
«Ville du likt at et familiemedlem av deg bodde her?»
«Har du drøftet brukersikkerhet for NN med pårørende eller verge?»
«Hva gjør dere på jevnlig basis for å forebygge at skader skjer?»,
forklarer Brynildsen.

Videre forteller hun at intervjuene ble gjennomført av to virksomhetsledere som ledet andre virksomheter.

– Høsten 2017 fortsetter virksomhetslederne å besøke ansatte og skal besøke seks nye avdelinger, sier Brynildsen.

– Hva betyr det for dere å få prisen?

– Det gir oss inspirasjon til å fortsette å arbeide systematisk for å gi gode tjenester til funksjonshemmede og for å få enda sterkere ledeforankring av brukersikkerhet. Og ikke minst så gir det oss anerkjennelse for arbeidet vi gjør for at brukerne skal ha gode og forsvarlige tjenester, avslutter Brynildsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.