Danske Bank har ikke vært i stand til å avdekke det fullstendige omfanget av mistenkelige transaksjoner via bankens filial i Estland, heter det.

– Har ikke levd opp til sitt ansvar

– Det er åpenbart at Danske Bank ikke har levd opp til sitt ansvar i saken om mulig hvitvasking i Estland. Det beklager jeg dypt. Selv om den eksterne advokatundersøkelsen konkluderer med at jeg har levd opp til mine juridiske forpliktelser, mener jeg det riktige for alle parter er at jeg går av, skriver Borgen i børsmeldingen.

Fredrikstad-mannen sier han tar «det ledelsesmessige ansvaret» når han nå velger å gå av.

Presset mot Borgen har økt i takt med at det har kommet frem opplysninger om at han på et tidlig stadium skal ha blitt informert om mulig hvitvasking.

– Det er med beklagelse at vi må ta farvel med Thomas Borgen. Vi har naturligvis diskutert situasjonen fortløpende, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i er korrekt, skriver styreformann Ole Andersen i børsmeldingen.

Rykket opp i toppledelsen

Thomas F. Borgen har vært en del av Danske Bank-konsernet helt siden 1997. I 2000 gikk han inn i toppledelsen bankkonsernets norske del – Fokus Bank. Da Fredriksstad Blad portrettintervjuet Thomas F. Borgen i 2006, ledet han 1.300 ansatte fra hovedkontoret til Fokus Bank i Trondheim. Etter det har Thomas F. Borgen rykket opp i Danske Banks absolutte toppledelse.

Han flyttet fra Fredrikstad da han skulle i militæret, men i et portrettintervju med Fredriksstad Blad i 2014 fortalte Borgen at han ofte besøker Hankø for å seile. Mange husker også Borgen fra årene i Stjernen. Han avsluttet karrièren med ett år på A-laget, og et par år i Stavanger etter militæret.

Avgangen ble kunngjort onsdag morgen, samme dag som Danske Bank skulle legge frem en rapport om den interne granskingen etter hvitvaskingsanklagene. Granskingen har pågått det siste året.

Hvitvaskingssaken

  • Hvitvaskingsanklagene går ut på at penger fra blant annet Russland og Aserbajdsjan har blitt sendt via Danske Banks estiske filial fra 2007 til 2015.
  • erlingske Business har tidligere skrevet at et beløp tilsvarende minst 53 milliarder danske kroner har blitt hvitvasket.
  • Banken har selv så langt ikke kommentert noen tall.