Kråkerøy bedriftene Nxtech, Comlight og Værste sammen med SINTEF,  er de norske bedriftene som er plukket ut til å være med i et større forskningsprosjekt. EU-prosjektet «Autodrive» skal utvikle neste generasjon førerløse biler.

Testløype på Værste

– EU støter prosjektet med 600 millioner kroner. Det er 57 europeiske partnere med i prosjektet, og av disse er vi fire norske bedrifter. Tre av dem er lokalisert på Kråkerøy, forteller prosjektleder Hans-Erik Sand i Nxtech.

Han forteller at de nå er på jakt etter å kjøpe eller leie en førstegenerasjons autonom bil.

– Vi vil lage en testløype her på Værste, sier han.

Prosjektet skal gå over tre år, og sommeren 2020 skal de være ferdig. Nxtech skal nå bruke det første året på å definere hva de skal utvikle og hvordan demonstratoren skal bli. Det skal være fire slike såkalte demonstrator-lokasjoner i hele prosjektet – ett av dem på Værste.

Ledige ladeplasser

– Det vi skal være med på å utvikle er kommunikasjonen mellom bilen og infrastrukturen rundt. Eksempler på dette kan være kommunikasjon med elbiler om ledige ladeplasser, glatt veibane i en rundkjøring eller ledige P-plasser. Mulighetene er mange, og kommunikasjonen fra andre kjøretøy for eksempel samlet i en sky-løsning er sentralt. Big-data håndteringen kan bearbeide kommunikasjonen og informasjon tilbake om det er kø, ledige ladeplasser eller glatt veibane, sier han.

For femte gang

Han forteller at de akkurat har startet opp prosjektet og skal definere hva de skal satse på å utvikle. Dernest kommer selve utviklingsfasen før det avsluttes med implementering og testing.

Dette prosjektet er det femte EU-prosjektet Nxtech er med på.

– EU ser at vi kommer med resultater. Klarer man ikke å levere når EU reiser rundt og har årlig såkalte reviews i prosjektperioden får man ikke være med lenger, forteller Sand.

Han forteller at SINTEF vet at det sitter mye kompetanse i Nxtech fra den gang de var involvert i utviklingen av elbilene Buddy og Think.

Fremtidens mobilnettverk

– Dette EU-prosjektet gjør bruk av andre prosjekter som vi jobber med nå. Eksempel er bruken av et nytt kommunikasjonsnett vi samarbeider med Telenor om. Tingenes internett (IoT, Internet of Things) trenger et nettverk å kommunisere på. Nxtech samarbeider med Telenor for å klargjøre for den digitale revolusjon vi ser kommer. Fredrikstad vil etter all sannsynlighet bli et prøveområde for denne nye kommunikasjonsteknologien som følge av dette. Det åpner nye muligheter for enkelt å kunne få alt fra strømmålere, brannalarmer, søppelkasser, varmtvannstanker med mere til å snakke med internett, utfyper han.