Til tross for advarsler: Her vil trolig gågata forsvinne og parkering tillates igjen

Flertallet i teknisk utvalg går inn for å oppheve gågatearealene i Torvgaten og Tollbodgaten for at beboerne skal kunne parkere der. Til tross for klare advarsler fra brannsjefen.