Fredriksstad Blad skrev nylig om Fredrikstad-folk som har dratt til utlandet for å fikse tennene sine. De vi snakket med fortalte at de hadde spart 15.000 og 100.000 kroner på å ta tannbehandlingen i utlandet.

Generalsekretær i Den norske tannlegeforening, Morten Harry Rolstad, minnet samtidig om at det er mange rettigheter og forbrukerordninger som ikke gjelder ved behandling i utlandet. Han advarte også mot faren for overbehandling.

Tannlege Tore Cato Karlsen i Privattannlegene i Farmanns gate i Fredrikstad mener det må advares ytterligere mot tannbehandling i utlandet. Han er engstelig for at det skal importeres multiresistente bakterier (MRSA) hjem til Norge.

LES OGSÅ: Her er den billigste tannlegen i Østfold – se hvor din tannlege ligger i prisoversikten

Tannlegepriser

Konkurransen i tannlegemarkedet er tøff. I Østfold er det nesten 100 tannleger som kjemper om kundene.

Likevel synes mange prisene er høye.

Fredriksstad Blad har sett nærmere på hvilke alternativer forbrukerne har.

– Ute av kontroll

– Det er liten forekomst av dette i Norge i dag, men mye mer i utlandet. I 2050 er det forventet at vi kan ha flere dødsfall av slike bakterier enn det er av kreft i dag, fremholder Karlsen.

Han mener tannbehandling eller andre typer behandling i utlandet er en risiko å ta.

– Når man kutter i slimhinner og åpner blodbaner så øker sjansen for å bli smittet av MRSA. Man tar en betydelig risiko for seg selv og hele samfunnet, hevder Karlsen.

Han påpeker at det ikke er sikkert man selv blir syk av bakteriene, men at man kan bli en smittebærer for andre.

– Det er det skumle. Man kan ha det uten å vite det. Da blir det hele ute av kontroll. Hvis man selv blir syk senere vil heller ikke antibiotikaen virke på de resistente bakteriene man har i kroppen, sier Karlsen.

– Noen vil sikkert tenke at du sier dette fordi du er redd for å miste kunder?

– Ja, helt sikkert. Derfor var jeg også usikker på om jeg skulle si noe. Men dette er så viktig. Det er til og med gjort stortingsvedtak som legger føringer som skal minske risikoen for å spre disse bakteriene, sier Karlsen.

LES OGSÅ: Her jobber kun utenlandske tannleger – tilbyr tannpleie på «billigsalg»

– Veldig alvorlig

President i Den norske tannlegeforening, Camilla Steinum, deler Karlsens bekymringer.

– Antibiotikaresistens har blitt omtalt som vår tids største helsetrussel. Hvis man ikke kan bruke antibiotika til behandling kan man dø av selv mindre alvorlige sykdommer, sier Steinum.

Hun sier det ikke finnes tall på hvor mange som blir syke av slike bakterier, men er klar på at det er et stort problem.

– Hvis du blir syk og legges inn på sykehus i Norge spør de om du har mottatt behandling i utlandet. Da er tannbehandling likestilt med annen sykehusbehandling. Har du blitt behandlet i utlandet så sjekker de om du er smittet av resistente bakterier, sier Steinum.

I fjor vinter skjerpet Stortinget reglene for sykehusbehandling i utlandet. Stortingets vedtak innebærer at pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier. Regjeringen skal også legge frem forslag for Stortinget om å stille krav til forhåndsgodkjenning for refusjon av utgifter til sykehusbehandling.

Regjeringen skal i tillegg legge frem tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Fakta om antibiotikaresistens

Folkehelseinstituttet skriver at både antallet som er friske bærere av resistente bakterier, og antallet pasienter som har infeksjoner med slike bakterier har økt.

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier kan leve videre og formere seg selv om de utsettes for antibiotika. Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika. Både disse og andre bakterier kan utvikle resistens mot antibiotika som de utsettes for.

Bakterier som er resistente mot to eller flere antibiotika, kalles multiresistente.

Resistente bakterier er normalt ikke mer sykdomsfremkallende enn vanlige følsomme bakterier, men når de gir sykdom, er disse infeksjonene vanskeligere å behandle enn andre infeksjoner. Pasienten kan få et mer langvarig sykdomsforløp med større fare for komplikasjoner og høyere dødelighet. I tillegg vil de antibiotikatypene som man må bruke ved slike infeksjoner medføre økt risiko for at enda mer resistente bakterier dukker opp. I verste fall risikerer pasienten å få en infeksjon som skyldes en bakterie som er motstandsdyktig mot alle tilgjengelige antibiotika.

Antibiotikaresistens sprer seg ved at resistente bakterier smitter mellom mennesker, dyr og miljø, og ved at resistensgener sprer seg mellom bakterier, både hos enkeltpersoner og i miljøet. Antibiotikaresistente bakterier vil ofte etablere seg i den normale bakteriefloraen, for eksempel blant bakteriene i tarmen. Personene blir da bærere av antibiotikaresistente bakterier. Bærere blir ikke nødvendigvis syke, men kan bidra til spredning av antibiotikaresistens.

Kilde: Folkehelseinstituttet