Her står det eneste lyspunktet på sykkelstatistikken i fjor

Dagens gladnyhet for dem som ivrer for at vi skal sykle, er at sykkeltelleren langs Mosseveien ble passert av flere syklister i fjor enn i 2018. Alle de andre tellepunktene viste nedgang.