Sykehuset får kraftig kritikk for beltebruk på pasienter

Sykehuset Østfold har kritikkverdig høy bruk av tvang på psykiatriske pasienter. Det fastslår Sivilombudsmannen i en fersk rapport. Sykehuset lover tiltak.