Sykehuset vil åpne psykiatriklinikk i Fredrikstad

Sykehuset Østfold planlegger å samle tilbudene innen psykisk helsevern under samme ett og tak i Fredrikstad.