Sykehuset Østfold vil forske på bruk av fleinsopp mot depresjon

En forskergruppe i sykehuset verker etter å gå i gang med studier på hvordan et virkestoff, mest kjent fra fleinsopp, kan hjelpe pasienter som har dårlig eller ingen effekt av annen behandling mot depresjon. Så langt har de fått nei fra Legemiddelverket.