Sykehuset får over 10 millioner kroner til innovasjonsprosjekt

Mange pasienter er mye på sykehuset og hos legen for å ta prøver og følges opp medisinsk. Nå skal Sykehuset Østfold se på mulighetene for at enkelte prøver og analyser gjøres hjemme – av pasienten selv.